เกี่ยวกับเรา

Thailand spy group

บริการงานสืบสวนครบวงจร ทั่วราชอาณาจักร ด้วยทีมงานนักสืบมืออาชีพ

สำนักงานนักสืบของเราดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีขอบข่ายการทำงาน ในให้บริการด้านกฎหมาย เช่น การว่าความ, รับเป็นที่ปรึกษาด้าน กฎหมายของบริษัท, ร่างนิติกรรมสัญญา, พินัยกรรม, ให้คำแนะนำในการทำนิติกรรม, ด้านการเร่งรัดหนี้สิน, ประนอมหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ, ด้านสืบสวนสอบสวน, สืบการทุจริต, สืบชู้สาว, สืบด้านการบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษา, งานด้านการสืบหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าและสืบ ข้อมูลทางการตลาด ทั้งนี้เรายังมีการให้บริการทั่ว ราชอาณาจักรอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

หมายเลขบัญชี 4462294633

– ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงานบริษัท

– โอนเงินเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการชำระเงิน

หากลูกค้ามีข้อกังวลที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัว จำเป็นจะต้องมีการตกลง และชำระค่าบริการเต็มตามจำนวน ก่อนการเริ่มงาน

– รายงานรายวันเมื่อสิ้นสุดการทำงานแต่ละวันหรือทุกระยะกี่วัน ข้อมูลจะถูกรายงานผ่านสื่อที่ลูกค้าต้องการ

– ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการที่เหลือทั้งหมดก่อนที่จะได้รับรายงานการสืบที่สมบูรณ์